“COOLturalna klasa”- program edukacyjny, dla klas 1-3

Program edukacyjny “COOLturalna klasa” to inicjatywa mająca na celu wspieranie placówek szkolnych w wychowywaniu poprzez sztukę i kulturę, a także kształtowaniu i pielęgnowaniu w uczniach zarówno postawy poszanowania dla lokalnego dziedzictwa i folkloru, jak i otwartości na wartości innych kultur.

Krajowy szkolny program nauczania zakłada kształcenie kulturowe m.in. poprzez lekcje języka polskiego, podczas których dzieci i młodzież zapoznają się z różnorodnymi tekstami czy zjawiskami kultury. Wiadomym jest jednak fakt, że  w owocnej edukacji niezwykle istotne jest zróżnicowanie narzędzi, a także otaczanie się danym tematem.

Program “COOLturalna klasa” oferuje szereg cyklicznych autorskich i urozmaiconych rozwiązań przystosowanych do działań z dziećmi klas 1-3, a interdyscyplinarny charakter programu zakłada uzupełnienie wiedzy zdobytej przez uczniów w szkolnych ławkach o empiryczne poznanie kultury i sztuki.

W ramach działań “COOLturalnej klasy”, dzieci m.in. wezmą udział w warsztatach artystycznych, poznają różnorodne techniki wspomagające rozwój zarówno kreatywności, jak i zdolności manualnych, spotkają się z przedstawicielami różnych dziedzin sztuki i uzyskają podstawowe umiejętności niezbędne do wyrażania siebie za pomocą szeroko rozumianych działań artystycznych.