14 PAŹDZIERNIKA- DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

„Dobre słowa są plastrem miodu,

słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała.”

Księga Przysłów (Prz 16,24)

Szanowna Rado Rodziców,

Drodzy Rodzice, Uczniowie

i wszyscy Przyjaciele naszej szkoły,

bardzo serdecznie dziękujemy za okazane dowody życzliwości

i sympatii w przekazanych osobiście i w przesłanych do nas życzeniach z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Bardzo gorąco dziękujemy za pamięć i wsparcie

okazywane nam każdego dnia.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy

administracji i obsługi szkoły.