1 WRZEŚNIA 2021- rozpoczęcie roku szkolnego, spotkania z wychowawcami i dyrekcją szkoły.

Zapraszamy wszystkich naszych uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 w dniu 1 września 2021. O godzinie 9.00 odbędą się spotkania z wychowawcami klas do godz. ok.10.00. Przy wejściu do szkoły będzie znajdował się wykaz sal, w których poszczególne klasy spotykają się z wychowawcami. Rodzice klas 2-8 nie wchodzą do szkoły. W dn. 01.09.21 obowiązują zgody na samodzielny powrót z ubiegłego roku szkolnego. O ewentualnych zmianach prosimy powiadomić wychowawcę lub sekretariat szkoły.

Świetlica w tym dniu funkcjonuje w godz. 6.00-17.00. Prosimy o zgłoszenie do wychowawców dzieci potrzebujące opieki w dniu 1 września.

Klasy pierwsze spotykają się z wychowawcami i dyrekcją szkoły o godzinie 9.00 przed szkołą, a następnie przejdą do swoich sal. Każdemu pierwszoklasiście może towarzyszyć tylko jeden opiekun z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych i wytycznych MEN, GIS i MZ.