04.05- DZIEŃ STRAŻAKA

Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA W IMIENIU
DYREKCJI, GRONA PEDAGOGICZNEGO ORAZ UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr1 w SIECHNICACH
SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA                                            
STRAŻAKOM ZA TRUD I ZAANGAŻOWANIE
WŁOŻONE W OCHRONĘ ŻYCIA I MIENIA.
ŻYCZYMY, BY WASZA  TRUDNA SŁUŻBA DAWAŁA
MIESZKAŃCOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA,
A WAM ŻRÓDŁO SATYSFAKCJI I POWODEM DO DUMY
NIESIENIA POMOCY ORAZ SPOŁECZNE UZNANIE NIECH TOWARZYSZY
WAM W CODZIENNEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ POZWOLI PRZENOSIĆ
 WARTOŚCI NA SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ NASZEJ SZKOŁY