STOŁÓWKA: POSIŁKI W SZKOLE.

UCZNIOWIE KLAS 1-3 MOGA KORZYSTAĆ Z POSIŁKÓW PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ SZKOLNĄ STOŁÓWKĘ (ZAŁ. 1 REGULAMIN). UCZNIOWIE KLAS 4-8 KORZYSTAJĄ Z CATERINGU (ZAŁ. 2 INSTRUKCJA DLA RODZICÓW)